Logga in
Bli medlem
Bli medlem
22
okt 2020

Avtalsförhandlingarna har startat

Idag överlämnade Frisörföretagarna sitt avtalskrav till Handels. Förhoppningen är att avtalet ska börja gälla den 1 november.

Den 22 oktober, efter sex månaders fördröjning till följd av pandemin, har parterna nu utväxlat sina krav och härmed startar förhandlingsperioden mellan arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna och dess motpart Handels.

Målet är ett uppdaterat branschavtal som bland annat reglerar villkoren för anställning, lönenivåer, förmåner och skyldigheter. 

 

-  Det har varit en tuff tid att driva frisörföretag under Coronatiden och det är långt ifrån över än. De uteblivna intäkterna som drabbar salongerna skapar ett hål i ekonomin som tar lång tid att reparera, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell som idag överlämnade kraven från Frisörföretagarnas sida.
Det är därför vår förhoppning att Handels kan lyfta blicken och se till branschens behov i stort, och inte bara för den enskilda individen.

 - Vår ambition är att ge en möjlighet för företagen att kunna komma tillbaka efter denna ansträngande period och att så få arbetstillfällen som möjligt försvinner, säger Ted Gemzell.

 

Ett avtal som gynnar alla

Ett bra avtal är en styrka för hela branschen och ett regelverk kring anställning att luta sig emot. Det borgar för konkurrens på lika villkor och skapar trygghet för såväl anställda som för arbetsgivaren.

Frisörföretagarna har en förhoppning om att det nya avtalet ska vara på plats så snart som möjligt och att det kommer att gälla från den 1 november. 

 

Vi hoppas på att parterna har mod att fatta kloka beslut under extrema tider.

 

 

 

Frisörföretagarnas avtalskrav i korthet:

 • Avtalsperiod 1/11-20—31/3-22
 • Bibehållna lönenivåer för basbelopp och provision under förutsättning att:
 • OB-reglerna justeras så att man ger företagen förutsättningar attt möta framtida efterfrågan.
 • Stärkt lojalitetsplikt genom att fastställa skadestånd vid överträdelse
 • Nytt utbildningsavtal som kan säkerställa behovet av kompetensförsörjning

 

 

 

Kommentarer till Frisörföretagarnas avtalskrav 2020

Avtalstid: 1 nov 20 -31 mars 2022

 

För att kunna bibehålla personal och ha möjlighet att börja återgå till normal verksamhet när pandemin är över krävs att företagens omkostnader för bland annat personal justeras. Därför föreslår Frisörföretagarna att följande regleras: 

 

 • För avtalsperioden kan Frisörföretagen erbjuda oförändrade lönevillkor gällande basbelopp och provisioner.
  För att detta ska vara möjligt krävs att OB-ersättningsreglerna justeras båda vad gäller storlek och under vilka tider som ersättningen är berättigad.

 

 • Lojalitetsplikten är tydlig i avtalet, men den missbrukas i stor omfattning under anställningsförhållandets uppsägningsfas. 
  Därför vill Frisörföretagen fastslå ett bestämt belopp om skadestånd motsvarande 2 (två) prisbasbelopp för att stävja eventuellt brott mot lojalitetsplikten.

 

 • Frisörföretagen föreslår ett nytt utbildningsavtal för att kunna stimulera kompetensförsörjningen. Förslaget ger en enkel och tydlig väg till behörighet.