Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Här är all information samlad

Samhället står inför en stor utmaning i och med spridningen av det nya coronaviruset Covid-19. Vi uppdaterar denna text löpande med information som rör frisörbranschen och Frisörföretagarnas medlemmar.

NYA STÖD PRESENTERADE
26 januari 2022

 

Här listar vi de stöd som är presenterade

-------------------------------------------------------------------

 

 

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som påverkar frisörers verksamhet på följande sätt:

"För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person."

En salong ses som en handelsplats och därför gäller 1 kund per 10 m2 i din salong från den 23 december. För att underlätta kommunikationen med dina kunder föreslår vi att du använder dig av våra förtryckta skyltar. Välj den som passar dig!

 

I ett första steg gäller det nya kravet fram till den sista januari men kan komma att förlängas.

Medlem: ladda ner din skylt här!

Beräkningsmallar och dokumentation finner du inloggad på "mina sidor"

-------------------------------------------------------------------

 

 

FYRA STÖD SOM FINNS ATT SÖKA 

11 mars 2021

Klicka på varje länk för att läsa mer om respektive stöd.

 

KORTTIDSARBETE

OMSÄTTNINGSSTÖD 

OMSTÄLLNINGSSTÖD

HYRESSTÖD

-------------------------------------------------------------------

 

 

NYA PANDEMILAGEN
En föreskrift från Folkhälsomyndigheten som omfattar frisörsalonger

Frisörföretagarna har den 11 januari varit i kontakt med jurister på Folkhälsomyndigheten och fått svaret att Frisörsalonger, som är en serviceinrättning, anses vara en typ av handelsplats och omfattas därför av den nya pandemilagen.

Detta ska vi nu förhålla oss till och här kommer vår vägledning.

-------------------------------------------------------------------

 

 

KORTTIDSPERMITTERING

TIPS: Du som är medlem har en fullständig checklista- steg för steg- med uträkningar och mallar.
Du behöver bara logga in och klicka på MINA SIDOR. 

-------------------------------------------------------------------

 

 

ATT ARBETA TRYGGT SOM FRISÖR 

EXEMPEL PÅ INFÖRDA RUTINER SOM VI KÄNNER TILL:

 • Nytvättad kappa till varje kund
 • Frekvent sprita handtag, kortmaskin, stol, verktyg, väntrum 
 • Ta bort tidningar och magasin
 • Ökat avstånd mellan stolarna
 • Utökat öppettider för att ha så få kunder som möjligt i salongen samtidigt
 • Klippa utomhus eller hemma hos kund på begäran (för salonger som kan)
 • Användning av visir eller munskydd under hela behandlingen.
 • Markeringar på golv, vid kassadisk och annan skyltning som uppmanar till att hålla avstånd
 • Erbjuda handtvätt och handsprit till kunden


Som alltid är grundregeln att vi alla, både kund och frisör, har ett eget ansvar och skyldighet att göra vad man kan enligt smittskyddslagen. Att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.


GÖR DET ENKELT FÖR KUNDEN ATT KUNNA KÄNNA SIG TRYGG

Alla de försiktighetsåtgärder du vidtagit och de säkerhetsrutiner du har infört- ska du upplysa kunden att du gör.

 • Skriv det på hemsidan
 • Mejla ut informationen till alla i ditt kundregister
 • Skriv det i bokningsbekräftelsen

Till exempel:

"När du besöker vår salong ska du komma hit utan sällskap. Du kommer endast att komma i närkontakt med en person, vilket är din frisör. Självklart använder vi munskydd (eller visir)"

-------------------------------------------------------------------

 

 

HAR DIN REGION FÅTT SKÄRPTA REKOMMENDATIONER SOM GÄLLER SKÖNHETSVÅRD?

Förslag för tryggare kunna arbeta i någons närhet

 • Arbeta med munskydd under hela behandlingen
 • Erbjud din kund att bära munskydd
 • Arbeta med visir, inte bara under schamponering

-------------------------------------------------------------------

 

 

MALL FÖR ÖVERENSKOMMELSE AV TILLFÄLLIG HYRESRABATT

Hämta hem denna mall som vi skriver om i Frisör nr 2/2020.
Vi tillhandahåller den till våra medlemmar. Logga in på "mina sidor"
Dokumentet ligger under Hyresrätt.

Kom ihåg att skriva personnummer med bindestreck vid inloggningen. Har du problem med inloggningen kan du ringa 08-870430 så hjälper vi dig!

 

KARENS, LÄKARINTYG OCH SJUKLÖN

Regeringen har tagit beslut om en rad olika åtgärder med anledning av coronaviruset. 

Här kan du läsa  om vad de olika besluten innebär.

 

FÖRFARANDE VID UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

LÄS om hur du går tillväga HÄR

 

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 1 APRIL

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade idag den 1 april nya förhållningsregler i butiker, affärer och köpcentrum. Vi ska hålla avstånd, inte vistas i trånga utrymmen och personer i riskgrupp samt +70 ska stanna hemma.

 

Du som har salong uppmanas vidta följande åtgärder för att förhindra smittspridning:

 • Sätt upp information till dina kunder och till din personal
 • Markera avstånd på golvet (om du har flöden av människor samtidigt i salongen)
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 • Erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 • Undvik att flera personer samlas i trånga utrymmen
 • Ta fram alternativa lösningar på kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör stå mellan varandra

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april och gäller till och med 31 december 2020.

Läs hela föreskriften och allmänna råd

-------------------------------------------------------------------

 

 

CENTRALT AVTAL OM KORTTIDSPERMITTERING HAR TECKNATS

Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund har tisdagen den 17 mars 2020 följt upp måndagens besked från regeringen om införandet av korttidspermittering med statligt stöd med att komma överens kring ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering.
HÄR är avtalet och en checklista

publicerat 18 mars 07.00

-------------------------------------------------------------------------------

HAR DU FRISÖRFÖRETAGARNAS SALONG- HYRSTOL- ELLER KONSULTFÖRSÄKRING?

Läs här vad som gäller
 i fall er salong sätts i karantän eller att du måste boka av en planerad tjänsteresa!
FRISÖRFÖRETAGARNAS AVBROTTSFÖRSÄKRING (VID ARBETSOFÖRMÅGA)
Gäller vid sjukskrivning och smittbärarpenning (ej vid karantän) längre tid än 14 dagar (alternativt 30 dagar för den som tecknat detta alternativ). Har du inte redan tecknat denna försäkring, läs mer och teckna här.

KARENSAVDRAG
Karensdagsavdraget slopas tillfälligt och staten ska stå för sjukpenningen under första dagen. Dessutom höjs anslaget för smittbärarpenningen. Den innebär att den som bär på en farlig smitta, eller kan göra det, få ersättning från Försäkringskassan. Men då krävs läkarintyg. I dagsläget innebär detta att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt och sedan har ansvaret för sjuklön gällande schemalagda dagar de resterande 14 kalenderdagarna. Dock finns ett nyligen lagt förslag (16 mars) att staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Se här för mer information

DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4) skyldig att minimera risken för smittspridning och har därför till uppgift att göra en riskbedömning på din arbetsplats. Läs vår rekommendation

 DIALOG MED HANDELS
Frisörföretagarna har öppnat dialog med Handelsanställdas förbund angående möjligheten att reducera arbetstid temporärt. Vi uppmanar den enskilda arbetsgivaren att kontakta Handels lokalt vid behov för en snabbare handläggning. Vad som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist kan du läsa här

REGERINGENS ÅTGÄRDSPAKET 

Regeringen presenterade i mars ett åtgärdspaket i tre delar, motsvarande upp mot 300 miljarder kronor i stöd. HÄR beskriver vi vad de olika delarna betyder för dig.

 

 

 

 

Korttidsarbete

Istället för att säga upp personal kan man tillämpa korttidsarbete. Här får du svar på dina frågor
Korttisdarbete

Bli medlem idag

Ansök här

skyltar till salongen

Här finns olika skyltar med olika design. välj den som passar dig.
Välj din bild

Anteckningsskyldighet

Vi vet hur du ska göra. Medlemmar kan logga in

Ring oss för rådgivning