Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Här är all information samlad

Samhället står inför en stor utmaning i och med spridningen av det nya coronaviruset Covid-19. Vi uppdaterar denna text löpande med information som rör frisörbranschen och Frisörföretagarnas medlemmar.

NYA PANDEMILAGEN
En föreskrift från Folkhälsomyndigheten som omfattar frisörsalonger

Frisörföretagarna har den 11 januari varit i kontakt med jurister på Folkhälsomyndigheten och fått svaret att Frisörsalonger, som är en serviceinrättning, anses vara en typ av handelsplats och omfattas därför av den nya pandemilagen.


Detta ska vi nu förhålla oss till och här kommer vår vägledning.

 

 

------------------------------------

KORTTIDSPERMITTERING

Se våra frågor och svar

TIPS: Du som är medlem har en fullständig checklista- steg för steg- med uträkningar och mallar.
Du behöver bara logga in och klicka på MINA SIDOR. 

 

------------------------------------------------------

8 PERSONER- ETT NYTT FÖRBUD
- DETTA BETYDER DET

I kampen för att hindra smittspridning så inför regeringen ett förbud som lyder:

"Man får inte samlas fler än åtta personer på allmänna sammankomster och på offentlig tillställning."

 

Det betyder att du kan ta emot kunder, då du och din kund bara är två till antalet och en salong (eller butik) räknas inte som allmän sammankomst. Ni håller distans till andra på salongen och om det är en stor salong kan det i lokalen vara fler än 8 personer utan att ni gör något fel.

 

Vad du däremot inte får göra är att anordna öppethus, glöggkväll eller julfest med dina kollegor på salongen om det samlar fler än 8.
Förbudet beräknas träda i kraft den 24 november och gälla i 4 veckor framåt.

 

---------------------------------------------------------------

 

OMSTÄLLNINGSSTÖD
- ERSÄTTNING FÖR FASTA KOSTNADER

Skatteverket redogör för reglerna

NÄR:

Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för maj, juni-juli, från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020

ANSÖK:
Du ansöker om stödet genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se

-------------------------

 

OMSÄTTNINGSSTÖD
-ERSÄTTNING TILL ENKILD FIRMA FÖR UTEBLIVNA INTÄKTER

Nu kan du som har enskild firma få ersättning för uteblivna intäkter till följd av pandemin.

Denna satsning är riktad till som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och som har en nettoomsättning som minskat till följd av pandemin.

 

Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder:
mars och april 2020 (om din omsättning understeg 70%)
maj 2020 (om din omsättning understeg 60%)
juni och juli 2020 (om din omsättning understeg 50%)

 

Stödperioden ska jämföras med motsvarande månad/månader 2019.

 

Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet.
Stöd lämnas för stödperioderna mars - juli med maximalt 120 000 kr.

Kravet för att kunna ansöka om stödet är att du omsatte minst 200.000 kr år 2019.

 

NÄR:
Stödet träder i kraft den 9 november och handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. För närmare information om de villkor som gäller för att kunna söka omsättningsstöd, besök Länsstyrelsens webbplats

 

ANSÖK:
Ansökan ska du göra via Boverkets e-tjänst.
E-tjänsten öppnar den 10 november.
Till Boverkets hemsida 

 

På regeringens presskonferens (9 november) meddelas att en ny stödperiod kommer vara augusti-oktober.
Om du under den tiden förlorat 50% av din nettoomsättning kan du få ersättning med 70% på summan men som högst 72.000 kr.
Ansökan för perioden aug-okt öppnar i februari 2021.

 

-----------------------------------

 

VAD INNEBÄR LOKALA ALMÄNNA RÅD, OCH HUR PÅVERKAR DET MIG SOM FRISÖR OCH MIN SALONG?

Nu har ”lokala allmänna råd” börjat dyka upp i vårt avlånga land. 

Det innebär att OM det blir ett lokalt utbrott av covid-19 där du bor, så kan Folkhälsomyndigheten- tillsammans med smittskyddsläkare- besluta att extra åtgärder ska gälla. Det kan vara i hela din region eller i delar av den.

 

De har gjort en lista på sju olika åtgärder som kan komma att gälla om det behövs.

Regionen väljer själv vilka som är aktuella beroende på smittspridningen.

 

Under punkt 7 står det:

"Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård."

 

Följande regioner har infört den rekommendationen:
(16 nov)

Kronoberg
Sörmland 
Norrbotten
Västerbotten
Kalmar 
Dalarna 
Gotland 
Värmland
Västmanland 
Gävleborg
Västernorrland

 

Vad som gäller i alla regioner kan du se här

 

Salonger har redan infört flera säkerhetsåtgärder under våren och sommaren. Frisörbranschen har tagit stort ansvar för den svåra situationen och vi har sett en stor uppfinningsrikedom. Vi ska fortsätta i den goda riktningen.

 

EXEMPEL PÅ REDAN INFÖRDA RUTINER SOM VI KÄNNER TILL:

 • Nytvättad kappa till varje kund
 • Frekvent sprita handtag, kortmaskin, stol, verktyg, väntrum 
 • Ta bort tidningar och magasin
 • Ökat avstånd mellan stolarna
 • Utökat öppettider för att ha så få kunder som möjligt i salongen samtidigt
 • Klippa utomhus eller hemma hos kund på begäran (för salonger som kan)
 • Användning av visir vid schamponeringen
 • Markeringar på golv, vid kassadisk och annan skyltning som uppmanar till att hålla avstånd
 • Erbjuda handtvätt och handsprit till kunden


Som alltid är grundregeln att vi alla, både kund och frisör, har ett eget ansvar och skyldighet att göra vad man kan enligt smittskyddslagen. Att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

 

GÖR DET ENKELT FÖR KUNDEN ATT KUNNA KÄNNA SIG TRYGG

Alla de försiktighetsåtgärder du vidtagit och de säkerhetsrutiner du har infört- ska du upplysa kunden att du gör.

 • Skriv det på hemsidan
 • Mejla ut informationen till alla i ditt kundregister
 • Skriv det i bokningsbekräftelsen

Till exempel:

"När du besöker vår salong kommer du endast att komma i närkontakt med en person, vilket är din frisör.
Du kommer inte att vistas nära andra kunder och vi har möjlighet att använda munskydd i det fall du önskar."

 

--------------------------------------------------------------

HAR DIN REGION FÅTT SKÄRPTA REKOMMENDATIONER SOM GÄLLER SKÖNHETSVÅRD?

Du kan ställa dig frågan: Hur skyddar jag mig själv, min personal och kund ännu bättre?

Avståndet och närheten är vad de lokala allmänna råden skärper, så det är det dessa du behöver säkerställa i ännu högre grad.

 

Förslag för tryggare kunna arbeta i någons närhet

 • Arbeta med munskydd under hela behandlingen
 • Erbjud din kund att bära munskydd
 • Arbeta med visir, inte bara under schamponering

 

------------------------------------------------------------------ 

MALL FÖR ÖVERENSKOMMELSE AV TILLFÄLLIG HYRESRABATT

Hämta hem denna mall som vi skriver om i Frisör nr 2/2020.
Vi tillhandahåller den till våra medlemmar. Logga in på "mina sidor"
Dokumentet ligger under Hyresrätt.

Kom ihåg att skriva personnummer med bindestreck vid inloggningen. Har du problem med inloggningen kan du ringa 08-870430 så hjälper vi dig!

 

KARENS, LÄKARINTYG OCH SJUKLÖN

Regeringen har tagit beslut om en rad olika åtgärder med anledning av coronaviruset. 

Här kan du läsa  om vad de olika besluten innebär.

 

FÖRFARANDE VID UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

LÄS om hur du går tillväga HÄR

 

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 1 APRIL

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade idag den 1 april nya förhållningsregler i butiker, affärer och köpcentrum. Vi ska hålla avstånd, inte vistas i trånga utrymmen och personer i riskgrupp samt +70 ska stanna hemma.

 

Du som har salong uppmanas vidta följande åtgärder för att förhindra smittspridning:

 • Sätt upp information till dina kunder och till din personal
 • Markera avstånd på golvet (om du har flöden av människor samtidigt i salongen)
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 • Erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 • Undvik att flera personer samlas i trånga utrymmen
 • Ta fram alternativa lösningar på kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör stå mellan varandra

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april och gäller till och med 31 december 2020.

Läs hela föreskriften och allmänna råd

 

 

NYTT ÅTGÄRDSPAKET TILL SMÅ OCH EGENFÖRETAGARE DEN 25 MARS
På regeringens presskonferens i dag (25 mars) presenterades åtgärder i form av hyreslättnader, sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenföretagare kan nu även få skattekrediter, och anställda familjemedlemmar innefattas av korttidspermitteringen.

Läs hur det kan hjälpa dig

 

 

CENTRALT AVTAL OM KORTTIDSPERMITTERING HAR TECKNATS
Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund har tisdagen den 17 mars 2020 följt upp måndagens besked från regeringen om införandet av korttidspermittering med statligt stöd med att komma överens kring ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering.
HÄR är avtalet och en checklista

publicerat 18 mars 07.00

 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERSTÖDJA FÖRETAG SOM DRABBAS EKONOMISKT

Regeringen har under måndagen presenterat ett åtgärdspaket i tre delar, motsvarande upp mot 300 miljarder kronor i stöd. Förslaget innehåller:

 • Korttidspermittering/ Korttidsarbete
 • Statligt sjuklöneansvar
 • Anstånd med skattebetalningar

publicerat 16 mars

Läs om hela innehållet och vad det betyder här:

  

 

HAR DU FRISÖRFÖRETAGARNAS SALONG- HYRSTOL- ELLER KONSULTFÖRSÄKRING?
Läs här vad som gäller  i fall er salong sätts i karantän eller att du måste boka av en planerad tjänsteresa!

 

FRISÖRFÖRETAGARNAS AVBROTTSFÖRSÄKRING (VID ARBETSOFÖRMÅGA)
Gäller vid sjukskrivning och smittbärarpenning (ej vid karantän) längre tid än 14 dagar (alternativt 30 dagar för den som tecknat detta alternativ). Har du inte redan tecknat denna försäkring, läs mer och teckna här.

 

KARENSAVDRAG
Karensdagsavdraget slopas tillfälligt och staten ska stå för sjukpenningen under första dagen. Dessutom höjs anslaget för smittbärarpenningen. Den innebär att den som bär på en farlig smitta, eller kan göra det, få ersättning från Försäkringskassan. Men då krävs läkarintyg. I dagsläget innebär detta att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt och sedan har ansvaret för sjuklön gällande schemalagda dagar de resterande 14 kalenderdagarna. Dock finns ett nyligen lagt förslag (16 mars) att staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Se här för mer information

 

DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4) skyldig att minimera risken för smittspridning och har därför till uppgift att göra en riskbedömning på din arbetsplats. Läs vår rekommendation

  

DIALOG MED HANDELS
Frisörföretagarna har öppnat dialog med Handelsanställdas förbund angående möjligheten att reducera arbetstid temporärt. Vi uppmanar den enskilda arbetsgivaren att kontakta Handels lokalt vid behov för en snabbare handläggning. Vad som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist kan du läsa här

 

REGERINGENS ÅTGÄRDSPAKET 

Regeringen presenterade i mars ett åtgärdspaket i tre delar, motsvarande upp mot 300 miljarder kronor i stöd. HÄR beskriver vi vad de olika delarna betyder för dig.

 

 

 

 

Korttidsarbete

Istället för att säga upp personal kan man tillämpa korttidsarbete. Här får du svar på dina frågor
Korttisdarbete

Bli medlem idag

Ansök här

skyltar till salongen

Här finns olika skyltar med olika design. välj den som passar dig.
Välj din bild

Anteckningsskyldighet

Vi vet hur du ska göra. Medlemmar kan logga in

Ring oss för rådgivning