Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har förlängts för tiden augusti 2020 – februari 2021. Reglerna träder i kraft den 2 mars 2021.

Den som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och den som har varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden ska kunna ta del av det förlängda omsättningsstödet (augusti 2020 – februari 2021). Ansökan om stöd kan göras under tiden 2 mars – 30 april 2021.

 

Vad innebär stödet?

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

 • augusti–oktober 2020
 • november–december 2020
 • januari–februari 2021

 

För stödperioden augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. 

 

För stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. 

 

Varje företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd.

 

 

 

Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Om du har fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under den referensperiod med föregående år ska istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod (alternativ referensperiod).

 

 

 

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet. Det finns även ett förslag på ett omsättningsstöd för handelsbolag. Mer information om detta kommer inom kort.

 

 

 

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska bevilja stödet?
Förutsättningarna för att få stödet är bland annat att

 

 • du har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under hela 2019 för stödperioden augusti–oktober 2020 och på minst 180 000 kronor för hela 2019 för stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021
 • omsättningstappet beror på effekterna av pandemin
 • du har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

 

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 

 • augusti–oktober 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • november–december 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • januari–februari 2021 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

 

 

 

När är sista ansökningsdatum?
Sista ansökningsdag är den 30 april 2021.

 

Vilka handlingar ska man skicka med ansökan?
Obligatoriska bilagor till ansökan:

 

 • Utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 (alternativ referensperiod 2018). Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport för räkenskapsår 2019.
 • Utdrag ur bokföring för aktuella referens- och stödperiod(er) för 2019 (alternativ referensperiod 2018) och 2020–2021. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport och/ eller huvudbok.

 

Handlingar som ska skickas med ansökan i förekommande fall:

 

 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser annat statligt stöd du fått för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende sjukpenning under referensperiod 2019.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende föräldrapenning under referensperiod 2019.
 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling avseende arbetslöshetsersättning under stödperioder 2020 och/eller 2021.

 

Här loggar man in för att göra ansökan: Till Boverket