Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning mellan augusti 2020–februari 2021

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.
Stödet går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021.

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras. 

Maxbeloppet är 97 miljoner kronor och söker företaget stöd för fler än en av stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för dessa stödperioder.

Regler kring omställningsstöd för perioden augusti-februari

För att kunna få del av om omställningsstödet ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån.

Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor. Den slutliga storleken på stödet kan påverkas av flera olika faktorer. Är företaget ett så kallat förlustföretag kan ni inte få ett stöd där beloppet överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden, jämfört med referensperioden.

Ansökan måste göras senast den 30 april 2021. Du behöver göra separata ansökningar för respektive period.

 

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin.

Dessutom är det ett krav att företaget:

  • bedriver näringsverksamhet i Sverige vid prövningstillfället
  • är godkänd för F-skatt.

    Ansökan görs på skatteverket.se