Logga in
Bli medlem
Bli medlem

Frisörföretagarnas utbildningsstipendium

Som medlem i Frisörföretagarna kan du söka stipendium för att vidareutbildas och utvecklas i din yrkesroll.

Ska du gå (eller har du gått) en kurs eller utbildning som utvecklar dig i rollen som frisörförtagare (som ekonomi, marknadsföring, ledarskap etc)? Då har du som medlem möjlighet att söka bidrag ur vår utbildningsfond och få delar av utbildningskostnaden subventionerad. Stipendiet kan maximalt uppgå till 25 000 kronor och högst upp till 50 procent av den totala utbildningskostnaden. Resa och uppehålla subventioneras inte (se fullständiga detaljer nedan).

 

För att ansöka skicka ett mejl till info@frisor.se med följande uppgifter:

  • Namn, medlemsnummer och kontaktuppgifter
  • Beskrivning av kurs/vidareutbildning
  • Den totala kurskostnaden
  • Motivering varför du har valt den kursen 

Frisörföretagarna går löpande igenom inkomna ansökningarna och meddelar vilka som har beviljats stipendium, och med hur mycket.

Är du inte medlem i Frisörföretagarna? Bli det idag!
 

Villkor utbildningsstipendium

  • Medlemmar i Frisörföretagarna har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur fonden för fortbildning i sin roll som frisörföretagare. Utbildningen ska bevisligen höja företagarens kunskap – och kan vara arrangerad av såväl Frisörföretagarna som en extern leverantör.
  • Utbildning ska ha tydlig inriktning på att utvecklas i rollen som företagare – såsom till exempel ledarskap, ekonomi, marknadsföring och dylikt.
  • Bidraget avser fortbildningskostnaden exklusive resa och uppehälle.
  • Bidraget kan maximalt uppgå till 50 % av den totala utbildningskostnaden, och max 25 000 kronor.
  • Ansökan ska komma Frisörföretagarna tillhanda senast 2 månader efter att utbildningen startat. Efter avslutad utbildning/ delkurs utbetalas bidraget.
  • Det är Frisörföretagarnas riksstyrelse som behandlar och beviljar bidrag och dess storlek. Besluten kan inte överklagas.